Dobré zprávy obrazem

Výroba a rozvod pitné vody

Výroba a rozvod pitné vody

Malé telemetrické stanice pro sledování průtoků, tlaků a hladin ve vodojemech, v čerpacích stanicích a v úpravnách vody, vzájemné řízení soustavy ČS - VDJ, řídící systémy pro ÚV a ČS, řízení regulačních ventilů podle denních křivek, dispečink na internetu přístupný i prostřednictvím mobilního telefonu.

Čištění odpadních vod

Čištění odpadních vod

Dodáváme řídící systémy pro malé ČOV včetně datahostingu na internetu a systému varovných SMS, průtokoměry pro otevřené profily, ultrazvukové sondy pro sledování hladin v jímkách a nádržích, přístroje pro měření rozpuštěného kyslíku, pH, redox potenciálu a vodivosti.

Sledování povrchových vod

Sledování povrchových vod

Naše univerzální vodoměrné stanice používají na svých důležitých měrných profilech podniky Povodí, ČHMU, ZVHS a města i obce. Datové přenosy ze stanic prostřednictvím sítě GSM/GPRS, datahosting a vizualizace dat na internetu, integrován systém varovných SMS, vstupy pro připojení srážkoměru a kvalitativních sond.

Meteorologické stanice

Meteorologické stanice

Variabilní sestavy meteorologických stanic složené dle požadavků provozovatele, datahosting na serveru, systém varovných SMS, snadná a rychlá instalace. Mezi naše odběratele patří například PřF UK v Praze, která jednu ze stanic instalovala také v pohoří Peru ve výšce 5050m n.m.

Protipovodňový varovný systém

Protipovodňový varovný systém

Měřící stanice s integrovaným systémem varovných SMS, data přenášena na internet sítí GPRS, graf s aktuálním vodním stavem přístupným přes mobilní telefon, provoz z akumulátoru, nízké pořizovací i provozní náklady, dodání včetně paušální SIM karty, kompatibilita se systémem stanic provozovaných ČHMÚ a podniky Povodí.

Sběr a zpracování dat

Sběr a zpracování dat

Uživatelům našich telemetrických stanic nabízíme datahosting na serveru s možností exportů dat do PC klienta a zapůjčení SIM karty s cenově výhodným paušálem. Mezi služby serveru patří generování grafů a tabulek, vytváření statistických zpráv pro tisk, parametrizace stanic na dálku a mnoho dalších funkcí.

Systémy pro řízení závlah

Systémy pro řízení závlah

Programovatelný systém pro řízení až 32 ventilů parametrizovatelný přes internet. Napájení celé sestavy včetně ventilů z malého solárního panelu dovoluje instalovat celý závlahový systém do míst bez síťového napětí jako jsou vinice, golfová hřiště nebo parky.

Průmyslové aplikace

Průmyslové aplikace

Autonomní řídící a monitorovací systémy pro chemický a potravinářský průmysl, přístroje pro měření elektrochemických vlastností vody, měření hladin, průtoků a objemů, sledování chodů a poruchových stavů, parametrizace přes internet.

Monitorování životního prostředí

Monitorování životního prostředí

Nabízíme univerzální telemetrické stanice pro sledování kvalitativních i kvantitativních parametrů povrchových a podzemních vod spolu s velkým počtem čidel a senzorů. Grafická a tabulková vizualizace naměřených dat na serveru, exporty dat ze serveru do PC klienta.

Domovská stránka

Aktuální stav hladiny

Bohuslavice - Úpa

Aktuální stav hladiny

Horažďovice - Otava

Instant water level

Olomouc - Velká Bystřice

Aktuální stav hladiny

Dačice - Dyje

Aktuální stav hladiny

Protivín - Blanice

Aktuální stav hladiny

Šenov - Jičínka

Aktuální stav hladiny

Příbram - Litavka

Aktuální stav hladiny

Horažďovice - Otava

Aktuální stav hladiny

Novinky

Telemetrická stanice H7 FIEDLER, GPRS datalogger

Multikananálové řídící a monitorovací jednotky, telemetrické stanice, GSM dataloggery pro sběr dat a řízení vodárenských technologií (ČOV, ÚV, VDJ, ČS, ...) 

 • H3, H7 - Multifunkční telemetrické stanice pro řízení a sběr dat
 • Q2 - 4 kanálový průtokoměr pro otevřené profily
 • E2 - 2 kanálová zobrazovací a kalibrační jednotka ke snímačům kvality vody
2D ultrazvukový anemometr

Ultrazvukový anemometr kompatibilní se záznamovými jednotkami FIEDLER

 • Měření rychlosti a směru větru bez pohyblivých částí
 • Vysoká přesnost měření daná optimalizovaným návrhem přístroje
 • Různé varianty vytápěných verzí anemometru vhodné i do externích podmínek
pH sonda s výstupem RS485 / Modbus RTU

pH sondy s číslicovým výstupem RS485 / Modbus RTU

 • Kalibrační koeficienty uloženy v sondě
 • Životnost 2-3 roky s omezenou potřebou rekalibrace
 • Galvanické oddělení
 • Nízká pořizovací cena
Smart Metering - H11 pro dálkové odečtu měřidel a vodoměrů
 • Komunikační moduly připojitelné k vodoměrům, elektroměrům, plynoměrům, ...
 • Sběr dat prostřednictvím stávajících sítí GSM/GPRS, LoRa, Sigfox, NB
 • 2 až 3 vstupy pro každý komunikační modul
 • Podpora zpracování dat na serveru (CloudFM)
 • Doba provozu srovnatelná s intervalem výměny připojeného měřidla
Záložní zdroj PB35

Záložní zdroj energie pro GSM a radiové komunikační moduly

 • Krátkodobá záloha napájení při výpadku síťového napájení
 • Dlouhá životnost až 20 let bez údržby a servisu
 • Snadná rychlá instalace mezi síťový zdroj a kumunikační obvod
Radiové moduly WL-XXX

Sběr dat z čidel a snímačů pomocí telemetrické jednotky nebo veřejné sítě LoRa

 • Moduly s proudovými, napěťovými a pulsními vstupy a sběrnicí RS485
 • Externí napájení nebo interní baterie s životností až 6 let
 • Programovatelné napájení připojených čidel a snímačů
 • Dosah ve volném terénu až 5 km, nízké pořizovací i provozní náklady
Hladinoměr H500 pro hasičské vozy

Hladinoměr se dvěma signalizačními LED panely pro cisterny a hasičské vozy

 • Použitelné pro libovolné typy cisteren
 • Zobrazení absolutního i procentuálního objemu vody k objemu cisterny
 • Zobrazení času zbývajícího do vyprázdnění či naplnění cisterny
 • Možnost doplnění o externí zobrazovací a komunikační (GPRS) jednotku